TIÊU CHUẨN ISO 9000

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 9001:2015

Ngày đăng : 20/04/2012 - Số lần xem: 6414

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 9001:2015

Lộ trình các bước xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015


 

 

Bước 1: Khảo sát Hệ thống           

1.    Khảo sát thực trạng hệ thống tại cơ sở của khách hàng.

2.    Hướng dẫn khách hàng thành lập Ban ISO, QMR.

3.    Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án.

Bước 2: Xây dựng Hệ thống văn bản

1.    Đào tạo nhận thức chung và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2.    Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài liệu và phương pháp quản lý tài liệu;  Vai trò của các văn bản trong công tác quản lý.

3.    Soạn thảo các văn bản của HTQLCL như: Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng, các quy trình , hướng dẫn , biểu mẫu,...

Bước 3: Áp dụng Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

1.    Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.

2.    Hướng dẫn và Đánh giá nội bộ.

3.    Hướng dẫn khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ.

4.    Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL.

Bước 4: Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

1.    Đánh giá sơ bộ/ đánh giá giai đoạn 1(nếu cần).

2.    Đánh giá chứng nhận/ đánh giá giai đoạn 2.

3.    Thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp (sau đánh giá nội bộ, nếu có).

Bước 5: Đánh giá câp chứng chỉ Hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

1.    Đánh giá chứng nhận của Tổ chức chứng nhận.

2.    Thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp (sau đánh giá chứng nhận, nếu có).

3.    Khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận sau 5-7 ngày kể từ ngày hành động khắc phục được đóng.


Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Trường Phát
Địa chỉ: Số 184 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Tel.: +84 243 676 2829/ 3676 0899
Email: ntp@namtruongphat.com.vn

.

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  190883  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến