Tiêu chuẩn OHSAS 18000

Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn OHSAS 18001

Ngày đăng : 26/04/2012 - Số lần xem: 3872

Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn OHSAS 18001

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series.

Nam Trường Phát JSC., xin gửi tới Quý khách hàng lộ trình xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn   OHSAS 18001

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN (dự kiến)

TRÁCH NHIỆM

KẾT QUẢ

I

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1. Khảo sát thực trạng hệ thống tại cơ sở của khách hàng

2. Hướng dẫn khách hàng thành lập Ban  .

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án

1-2 ngày

Cán bộ Chủ chốt tại cơ sở + Chuyên gia tư vấn

- Báo cáo khảo sát.

- Ban  .

 

- Kế hoạch chi tiết để thực hiện.

II

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN

Đào tạo nhận thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Quý Khách hàng nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn

Hướng dẫn :

- Xây dựng Hệ thống tài liệu và phương pháp quản lý tài liệu

- Vai trò của các văn bản trong công tác quản lý

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Trang bị kiến thức cho thành viên nhóm soạn thảo về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Soạn thảo các văn bản của Hệ thống

Dự kiến ≤ 30 ngày

 

Quý khách hàng + Chuyên gia tư vấn

Tập tài liệu về hệ thống đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn   

III

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Hướng dẫn :

Áp dụng hệ thống quản lý   OHSAS 18001

1 - 2 ngày

Chuyên gia tư vấn

Cán bộ tại Cơ sở nắm rõ hệ thống văn bản/tài liệu đã xây dựng

- Triển khai áp dụng vào thực tiễn

45 ~ 60 ngày

Quý khách hàng

Đảm bảo tính hiệu lực của tài liệu được ban hành.

IV

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

1/2 - 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác đánh giá chất lượng nội bộ.

Hướng dẫn và Đánh giá nội bộ

1 - 2 ngày

Quý khách hàng + Tư vấn

Kiểm tra vận hành của HTQL trên thực tế và so sánh với hệ thống tài liệu xem có thể cải tiến hệ thống.

Hướng dẫn khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

Phụ thuộc tình hình thực tế

Quý khách hàng + Tư vấn

Quý khách hàng hiểu rõ về cách thức khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

 

Xem xét của lãnh đạo về HTQL

1/2 ngày

Quý khách hàng

Đưa ra các quyết định liên quan đến việc áp dụng HTQL

V

Đánh giá sơ bộ/ đánh giá giai đoạn 1(nếu cần)

1/2 — 1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Báo cáo kết quả, kiến nghị cấp Giấy chứng nhận.

Đánh giá chứng nhận/ đánh giá giai đoạn 2

1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Khắc phục những điểm không phù hợp (sau đánh giá chứng nhận, nếu có)

Phụ thuộc kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận

Quý khách hàng + Chuyên gia Tư vấn

Hồ sơ về hành động khắc phục, gửi cho Tổ chức chứng nhận

Cấp chứng chỉ

Sau đánh giá chứng nhận 10 ngày

Tổ chức chứng nhận

Bản Chứng chỉ HTQL phù hợp với tiêu chuẩn   OHSAS 18001, được thừa nhận trên toàn cầu

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  184607  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến