Tài liệu

QCVN 01-05: 2009/BNNPTNT Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ
QCVN 01-09: 2009/BNNPTNT Cơ sở chế biến rau quả
QCVN 02-01: 2009 /BNNPTNT An toàn thực phẩm cho CS KD thủy sản
QCVN 02-02:2009/BNNPTNT Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo HACCP
QCVN 02-02:2009/BNNPTNT Chế biến thủy sản ăn liền
QCVN 02-04:2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản
QCVN 02-05: 2009/BNNPTNT Cơ sản sản xuất thủy sản khô ĐK ATTP
QCVN 02-06:2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước mắm
QCVN 02-07: 2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nhuyễn thể 2 mảnh

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  133329  lượt Hiện có:  2  khách trực tuyến