Tài liệu

QCVN 02-08:2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước đá thủy sản
QCVN 02-09:2009/BNNPTNT Kho lạnh thủy sản
QCVN 02-10:2009/BNNPTNT Cơ sở thu mua thủy sản
QCVN 02-11:2009/BNNPTNT Chợ cá - An toàn thực phẩm
QCVN 02-12:2009/BNNPTNT Cảng cá - An toàn thực phẩm
QCVN 02-13:2009/BNNPTNT Tàu cá - An toàn thực phẩm
QCVN 01:2009/BYT Chất lượng nước ăn uống
QCVN 02: 2009/BYT Chất lượng nước sinh hoạt
QCVN 6-1:2010/BYT Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  133321  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến