Tin tức

Tong-ket-hoat-dong-xay-dung-va-ap-dung-HTQLCL-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-nam-2011-va-phuong-huong-trien-khai-nam-2012-2013-growthchart.jpg

Tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012- 2013

Ngày đăng : 2012-04-27 13:56:04

Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Bộ KH&CN đã tổ chức tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011và phương hướng triển khai năm 2012- 2013.

Xem thêm...

Bao-ve-moi-truong-tu-nhung-hanh-dong-nho-banner-4.jpg

Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ

Ngày đăng : 2012-04-26 11:36:25

Con người đã và đang tự tay hủy hoại cuộc sống của mình, đẩy những thế hệ tương lai đến sự hủy hoại. Tại sao mọi người không hành động ngay lúc này bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực.

Xem thêm...

Tieu-chuan-ISO-50001-ve-quan-ly-nang-luong-68-2-mainimage-photo-iso-certification-more-important-than-everbig.png

Tiêu chuẩn ISO 50001 về quản lý năng lượng

Ngày đăng : 2012-04-16 23:34:28

Tiêu chuẩn về quản lý năng lượng ISO 50001 được áp dụng thử nghiệm tại 2 doanh nghiệp điểm, 1 doanh nghiệp lớn và 1 doanh nghiệp nhỏ, đã đem lại những kết quả tích cực về mặt tài chính và cải tiến bền vững việc sử dụng hiệu quả năng lượng.

Xem thêm...

NHAN-DIEN-CAC-LANG-PHI-TRONG-SAN-XUAT-KINH-DOANH-61-2-thumbnail-photo-iso-launches-energy-management-50001-standard.png

Nhận diện các lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Ngày đăng : 2012-04-16 23:24:20

Một trong các câu hỏi đầu tiên mà các tổ chức cần đặt ra khi xây dựng thực hiện chương trình tiết kiệm của mình là phải nhận dạng hoạt động nào trong chuỗi các hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng phát sinh lãnh phí để từ đó có thể thực hiện chương trình được tiết kiệm

Xem thêm...

Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cuối