Tài liệu

OHSAS 18001: 2007 Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu
SA 8000:2008 Social Accountability 8000
Tiêu chuẩn BRC GLOBAL
SA8000 Trách nhiệm xã hội
TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
TCVN ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
TCVN ISO 9000:2007 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
TCVN ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
TCVN ISO 9004:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  133327  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến