Tài liệu

Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT Đánh giá tác động Môi trường, cam kết môi trường
Nghị định 29/2011-NĐ/CP Đánh giá MT chiến lược, ĐG Tác động MT
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Đề án bảo vệ môi trường
Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Thăm dò, xả thải nguồn nước
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quản lý chất thải nguy hại

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  200408  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến