TIÊU CHUẨN ISO 9000

TIÊU CHUẨN ISO 9001

Ngày đăng : 24/04/2012 - Số lần xem: 3873

TIÊU CHUẨN ISO 9001

 

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

ISO 9001:2015  đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

Điều khoản 1: Phạm vi

Điều khoản 2: Tiêu chuẩn viện dẫn

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Điều khoản 6: Hoạch định

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 8: Vận hành

Điều khoản 9: Đánh giá hoạt động

Điều khoản 10: Cải tiến

 Có thể tổng hợp các điều khoản của ISO 9001:2015 theo dạng mô hình cây như sau:

Mô hình quản lý chất lượng theo nguyên tắc tiếp cận theo quá trình như sau:

  

Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Trường Phát
Địa chỉ: Số 184 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Tel.: +84 243 676 2829/ 3676 0899
Email: ntp@namtruongphat.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™! Support 1
0243 676 0899

Skype Me™! Support 2
0243 676 2829

Video clip

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:  190877  lượt Hiện có:  1  khách trực tuyến